ontlastingsproblematiek en obstipatie

Ontlastingsincontinentie
Ontlastingsincontinentie Ontlastingsincontinentie kan worden veroorzaakt door een slecht afsluitende kringspier, maar bijvoorbeeld ook door een weinig gevoelige endeldarm en/of een verzakking van de endeldarm. Ontlastingsincontinentie kan voor komen na beschadiging van de kringspier rond de anus bij een bevalling, na een operatie in dit gebied of op oudere leeftijd als de kringspier dunner en zwakker wordt. Wanneer er sprake is van een functiestoornis in de bekkenbodem, dan is bekkenfysiotherapie een goede behandeloptie. Een goede functie van de bekkenbodem met extra aandacht voor de anale kringspier en een juiste waarneming in het anale kanaal vormen belangrijke aangrijpingspunten voor bekkenfysiotherapie.

Obstipatieklachten
Obstipatie, oftewel een moeizame stoelgang, komt bij veel mensen weleens voor. Er is ook een groep mensen waar dit verschijnsel echter geen incident is maar een zeer regelmatig of zelfs dagelijks probleem. Dit kan vele oorzaken hebben. De bekkenfysiotherapeut beperkt zich tot die obstipatievormen waarbij er (mede) een stoornis is in de functie van de bekkenbodemspieren.